Styrelsen

 

Lägg till en punkt till styrelsemöten:

Alla kan skicka med punkter till dagordningen, minst 4 arbetsdagar före mötet skall ärendet med beskrivande text, kostnad om det finns samt förslag till beslut skickas till styrelseordföranden.

Styrelsemöten äger rum 2:a måndagen varje månad..

Medlemmar:

Greger Hammarin

Jonas Lagerqvist

Josefine Kastberg

Pierre Jensen

Sanna Neimark

Ulrika Bjurklint

Viking Hallman