Styrelsen

 

Lägg till en punkt till styrelsemöten:

Alla kan skicka med punkter till dagordningen, minst 4 arbetsdagar före mötet skall ärendet med beskrivande text, kostnad om det finns samt förslag till beslut skickas till styrelseordföranden.

Styrelsemöten äger rum 2:a måndagen varje månad.

Styrelsefika:

Kom och diskutera stort som smått! Vi bjuder på kaffe. 2:a torsdagen varje månad 19:30-20:00 Alla som är anställda eller har barn i verksamheten är välkommen. Meddela om du kommer senast samma dag 15:00 på mail till styrelseordförande.

Medlemmar:

Greger Hammarin

Jonas Lagerqvist

Josefine Kastberg

Pierre Jensen

Sanna Neimark

Ulrika Bjurklint

Viking Hallman