Du som förälder

Var med och påverka!

Alla föräldrar ska ha möjligheten att påverka sitt barns dagliga miljö. För oss är det självklart att varje förälder engagerar sig i en bestående projektgrupp. Detta illustreras i organisationsplanen ovan.

Arbetsgrupper

Vi vill låta våra pedagoger och övrig personal satsa 100% på verksamheten. Därför har vi utredande projektgrupper som har till uppgift att samla in underlag för kommande beslut i aktuella verksamhetsövergripande frågor.

I dessa grupper engagerar man sig under en begränsad period, med kunnande och ett brinnande intresse.