Organisation

MONTESSORISKOLANS UPPBYGGNAD

Varbergs Montessoriskola är ett föräldrakooperativ. Varje vår hålls föreningsstämma och styrelsen väljs. Valberedningen tar fram kandidater, är du intresserad av att medverka i styrelsearbetet kan du när som helst kontakta valberedningen. Styrelsen har till uppgift att ta fram riktlinjen och mål för verksamheten.