Styrelsen

Kontakta styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelsen@vbgmo.se

Alla kan skicka med punkter till dagordningen på kommande styrelsemöte. Skicka ärendet med beskrivande text, kostnad om det finns samt förslag till beslut till styrelsen@vbgmo.se.

Styrelsemöten äger rum 3:e veckan varje månad, med uppehåll i juli och tidigarelagt i december.

Medlemmar:

Greger Hammarin (ordförande)

Josefine Kastberg (vice ordförande)

Evelina Myrbäck

Sara Läkk

Malin Lovehag

Anna Lidhem Antonsson

Fredric Jillhag Dahlén