Styrelsen

 

Lägg till en punkt till styrelsemöten:

Alla kan skicka med punkter till dagordningen, minst 4 arbetsdagar före mötet skall ärendet med beskrivande text, kostnad om det finns samt förslag till beslut lämnas till styrelseordföranden.

Styrelsemöten äger rum 2:a måndagen varje månad.

Medlemmar:

Evelina Myrbäck
Greger Hammarin
Josefine Kastberg (Ordförande)
Sanna Neimark
Sara Läkk
Viking Hallman