Vad är Montessori

Vår ledstjärna

Maria Montessoris budskap “hjälp mig att göra det själv” är ledstjärnan i vårt arbete. Det innebär att barnet ställs i centrum i inlärandet, och att lärandet utgår från barnets intresse och ambition. Alla sinnen används vid inlärning och materialet är speciellt anpassat för detta. Var barnet befinner sig i sitt eget individuella utvecklingsstadium är viktigt och avgörande för att främja inlärningen.

Montessori idag

Sedan starten 1990 har Varbergs Montessoriskola byggt sin verksamhet på Maria Montessoris tankar och pedagogik om hur barnets utveckling och lärande bäst kan främjas. Vi anpassar kontinuerligt pedagogiken till nutid och följer aktuell forskning. Varbergs Montessoriskola följer helt läroplanerna för skola, fritids och förskola.

MONTESSORIFÖRBUNDET