Läsårstider 2019-2020

Höstterminen 2019

Fredag 16 augusti (v.33) Verksamheten stängd pga. studiedag

Måndag 19 augusti (v.34) Skolstart

Måndag 28 oktober (v44) Verksamheten stängd pga. studiedag

Måndag 28 oktober – fredag 1 nov (v. 44) Fritids/förskola öppet tisdag till fredag

Fredag 29 november (v.48) Verksamheten stängd pga. studiedag

Fredag 20 december (v. 51) Terminsavslutning, verksamheten stänger 15.00

Vårterminen 2020

Torsdag 9 januari (v. 2) Skolstart

Fredag 31 januari (v. 5) Verksamheten stängd pga. studiedag

Måndag 17 februari – fredag 21 februari (v. 8) Fritids/förskola öppet

Måndag 6 april – torsdag 9 april (v. 15) Fritids/förskola öppet

Torsdag 30 april (v. 18) Fritids och förskola stänger 15.00

Fredag 22 maj (v. 21) Verksamheten stängd pga. klämdag

Måndag 25 maj (v. 22) Verksamheten stängd pga. studiedag

Fredag 12 juni (v. 24) Läsårsavslutning

Under läsåret 2019/2020 kommer verksamheten att stänga kl. 16.00 första torsdagen i varje
månad, för gemensamma arbetsplatsträffar och kompetensutveckling.
Det kan bli förskjutningar pga. lov, helgdagar eller liknande. Torsdagarna är: 15/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6.
Kontakta rektor om ni inte har möjlighet att lösa omsorgsbehovet dessa torsdagar. Anmäl
då behov senast måndagen i den veckan som verksamheten stänger tidigare.

Vår ordinarie verksamhet kommer att hålla stängt
4 veckor under sommaren 2020, veckorna 28-31, 6/7 – 2/8
Vid frågor kring detta, kontakta rektor senast 1/4 -20.

Vänliga hälsningar Ulrika Enander
Rektor/verksamhetschef